Webbredaktör / Medborgarjournalist?

Här hittar du all info om innehållet i medborgarjournalistiks-, webbredaktörs-, webbpublicerings- utbildningarna, föreläsningarna och kurserna. Mitt på sidan finner du vår kalender för när och var dessa äger rum. Samt längst ned på sidan kan du göra din egen personliga intresseanmälan direkt till samtliga våra medborgarjournalistiks- och webbpublicists- samt webbredaktörsutbildningar, -föreläsningar och -kurser som finns i våran kalender.

Föreläsningarna, kurserna och utbildningarna i medborgarjournalistik och webbpublicering och till webbredaktör vänder sig främst till dig som verkligen vill lära dig alla dem knepen om och på hur du bäst når ut, och därmed får din organisations eller dina egna personliga budskap samt idéer bäst publicerade i dem alla dem olika media kanaler som finns tillgängliga av idag.

Tanken med både föreläsningarna och kurserna samt utbildningarna till medborgarjournalist och webbredaktör samt webbpublicering är att ge dig dem verkligen rätta verktygen som du behöver för att kunna uttrycka dig både genom text och foto samt rörlig bild och ljud.

Detta för att du som både en enkel och en helt vanliga medborgare, eller som en samhällsorganisation, skall få samma möjlighet att synas och höras samt kunna komma tilltals i den offentliga debatten. Kursen hjälper dig även med att få samma möjlighet och tillgång till att uttrycka dina tankar och idéer samt ta upp dem ämnen som normalt inte annars brukar få plats och utrymme i dem etablerade medierna kanalerna och det dagliga nyhetsflödet av idag.

Det finns tre olika inriktningar på kurser och utbildningar att välja på och dem är:

Webbpublicists kursen och utbildningen lägger större tonvikt vid och inriktar sig mer på hur man använder sig av dem olika tekniska publiceringsverktyg och dem olika CMS system som finns. Plus på hur man sedan kopplar ihop dessa CMS system med alla dem olika sociala media kanaler som finns, och på hur man använder den tekniska utrustningen för att få ut maximalt av dess prestanda och finesser när man kopplar ihop dem. (Inriktning mot programmerings- och tekniska funktioner.)

Medborgarjournalists kursen och utbildningen går djupare in på hur man använder olika typer av research teknik för att kunna gräva fram diverse fakta och på hur man använder sig av lagstiftningen om offentlighetsprincipen för att söka i och få fram olika offentliga uppgifter osv. Plus man lär sig att kritiskt utvärdera och granska olika källor och fakta mm. (Inriktning mot granskande och grävande journalistik.)

Webbredaktörs kursen och utbildningen fokuserar och fördjupar sig mer på hur man styr och leder samt driver en NewsDesk. Där man har flera olika personer som producerar olika material och som skall publiceras gemensamt på samma plattform. Plus man man får även lära sig mer om vad en nyhet är, och fördjupa sig i vilka lagar och regler som gäller vid olika typer av publicering, samt vilka dem olika etniska konsekvenser blir osv. (Inriktning mot kommunikations- och pressansvariga ledare.)

Alla dessa kurser och utbildningar går igenom och innehåller samtliga dem punkterna som finns i kurs- och utbildningsmaterialet här nedan. Men beroende på vilken av dem olika inriktning som man väljer att gå, så lägger man då olika mycket tonvikt och tyngd vid dem olika fokusområdena som de olika kurserna och utbildningarna fokuserar på.

Kursledare i medborgarjournalistik- och webbpublicists- och webbredaktörsutbildningarna och kurserna samt föreläsningarna är medborgarjournalist experterna på HbgNyheter.com som har mer än 20 års erfarenhet i från webbpublicering och detta i samarbete med andra inbjudna gästföreläsare och organisationer osv.

Kursupplägget består av handledning och förberedelser genom flipped classroom. Plus föreläsningar och diskussioner samt praktiska övningar tillsammans i grupp.

Startdatum: Vi har fortlöpande och rullande intagning under hela året till samtliga våra utbildningar och kurser samt föreläsningar till att bli en professionell medborgarjournalist och webbredaktör samt webbpublicist för webbpublicering, och dessa arrangeras både på dag- och kvällstid samt på helger och även som intensivkurser. Se våran kalender här nedan.

Föreläsningarna i och om medborgarjournalistik, webbredaktör och webbpublicist innehåller:
Hur går webbpublicering till och hur blir man en professionell medborgarjournalist och webbpublicist samt webbredaktör, och de ingår en frågestund om samt information rörande vilka dem olika kurser som det finns att till gå.
Längd: 1 timmar en gång
Pris: 950 kr eller gratis för dem som har fått en inbjudan ifrån någon av våra crowdfunding sponsors som finns med på listan här.

Prova på medborgarjournalist- webbredaktörs- och webbpublicists- kurserna innehåller:
Vad är webbpublicering och vilka olika plattformar och forum som det finns där man själv kan välja att publicerar denna typ material. Samt vilka utbildningar och kurser som finns i ämnet för att man bättre skall klara av att verkligen nå ut och slå igenom med sin organisationens eller som privat person med sitt budskap och det som man vill förmedla i allmänheten.
Längd: 2 timmar en gång
Pris: 1950 kr

Grundkurserna i medborgarjournalist- webbredaktörs- och webbpublicist- utbildningarna innehåller:
Vad är och gör en medborgarjournalist och webbpublicist samt webbredaktör Grundkurs lektion 1
Vad är en nyhet? Grundkurs lektion 2
Fördelar och problem med olika media Grundkurs lektion 3
Journalistiska arbetsmetoder Grundkurs lektion 4
Intervjuteknik Grundkurs lektion 5
Opartiskhet Grundkurs lektion 6
Längd: 12 timmar
Pris: 11 900 kr *

Fortsättningskurserna i medborgarjournalistik- webbredaktörs- och webbpublicists- utbildningarna innehåller:
Lagar och regler för journalistik Fortsättningskurs lektion 1
Att skriva journalistiskt Fortsättningskurs lektion 2
Att skriva rubriker och ingresser samt andra texter Fortsättningskurs lektion 3
Att skriva debattartiklar samt insändare och för webb 2.0 Fortsättningskurs lektion 4
Kulturjournalistik Fortsättningskurs lektion 5
Ta bättre bilder och pressackreditering Fortsättningskurs lektion 6
Videojournalistik Fortsättningskurs lektion 7
Längd: 14 timmar
Pris: 13 900 kr *

Påbyggnadskurserna i medborgarjournalistik- webbredaktörs- och webbpublicists- utbildningarna innehåller:
Den absolut senaste forskningen ifrån marknadsledande Lunds universitet inom strategisk kommunikation och medie- och kummunikationsvetenskap. Där dem har forskat på och om hur man skall göra för att lyckas med att få sina pressmeddelande publicerad i alla dem olika media kanaler som finns idag. Samt att man har också kartlagt den klart bästa säljande annonstext och bilden osv enligt den absolut senaste forskningen. Plus att man har även tagit reda på hur man skall göra för att man skall lyckade med sin helt egen virala marknadsförnings kampanj i alla dem olika sociala media kanaler som finns idag. Utöver detta får man en massa andra bra tips på hur man använder dem redan bra och beprövad PR knep och trix för att man skall lyckats, och som man kan ha mycket bra nytta av för att verkligen få och nå ut med sitt eget budskap maximalt till sin målgrupp.
Längd: 12 timmar
Pris: 11 900 kr *

*Kursbidrag för ungdoms- handikapp- och pensionärsföreningar kan sökas för att få ekonomisk ersättning till hela kursavgiften till föreningens handledare och dess medlemmar, och mer om detta kan du läs här: https://eservice.helsingborg.se/H65

Önskas skräddarsydda helt unika gästföreläsningar, utbildningar och kurser webbpublicerings- samt webbredaktörs- och webbpublicists- eller medborgarjournalistiks- utbildningar. Offereras dessa efter överenskommelse om hur dem skall vara helt unikt specialanpassade direkt efter era egna personliga önskemål. Detta för att dem skall passa speciellt bra in tillsammans med era egna arrangerade workshops eller kickoffs samt seminarier och kurser som skall ha. För mer information och offert kontakta oss direkt på kurser@hbgnyheter.com.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tänk på att du är personligen ansvarig för dina kommentarer som du skriver och lämnar här. Så håll en trevlig och god ton för allas trevnad. Samt tack på förhand för ditt inlägg och din delaktighet här.
Har du frågor kontaktar du oss enklast och snabbast på post@hbgnyheter.com